Niedohistorie

Niedohistorie

Zapraszam na wykład pt.  „Niedohistorie, czyli dlaczego pewne opowieści o przeszłości nie stają się historiami„, który wygłoszę podczas konferencji Cryptohistory/Kryptohistoria, organizowanej przez Doktoranckie Koło Naukowe H/Story Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu w dniach 22-23 listopada 2013. Wykład zaplanowany jest na 23.XI. o godz. 9.00. Szczegóły na stronie konferencji: http://cryptohistory.wordpress.com/. Wedle programu sympozjum w ogóle zapowiada się bardzo ciekawie.