Info

Biogram:

Wykształcenie:
2013 – Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
2000 – Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (rozprawa doktorska pt. „Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku”, napisana pod kierunkiem prof. Marii Boguckiej)
1987 – 1993 – Studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
Obrona pracy magisterskiej (napisanej pod kierunkiem prof. Henryka Samsonowicza) – 1993

Praca:
od X 2013 – Profesor w Zakładzie Studiów Nowożytnych Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
II 2005 – I 2013 – adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
I 2001 – IX 2013 – Adiunkt w Zakładzie Dziejów Nowożytnych Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
IX 1994 – XII 2000 – Asystent w Zakładzie Dziejów Nowożytnych Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Funkcje naukowe:
od 2015 – Członek redakcji „Odrodzenia i Reformacji w Polsce”
2012 – 2019 – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Historii PAN
2011 – 2016 – Członek redakcji „Rocznika Antropologii Historii
od 2010 – Członek redakcji internetowego pisma „Sarmatia Europaea”
2008 – 2012 – Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Historycznego UW ds. kontaktów zagranicznych
2007 – 2011
– Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Historii PAN
2007 – 2008 – Sekretarz ds. dydaktycznych Instytutu Historycznego UW
2003 – 2011 – Członek Komisji Historii Porównawczej Kościołów przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk
1998 – 2008 – Sekretarz naukowy półrocznika „Acta Poloniae Historica”
1997 – 2011 – Sekretarz Komisji Historii Kultury przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk

Inne:
VIII 2009 – VI 2010 – Staż zagraniczny w University of Notre Dame, Indiana, Stany Zjednoczone
VI-VII 2005, X 2006 – Stypendium naukowe Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu
VI-VII 2003 – Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium na kwerendę zagraniczną w Paryżu)
VII 2001 – Staż zagraniczny na Université Montpellier 1 we Francji
VI 2001 – Nominacja do nagrody im. Klemensa Szaniawskiego za najwybitniejsze prace doktorskie z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych za rozprawę pt. „Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII w.”

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑