Bolące ciało człowieka nowożytnego

Bolące ciało człowieka nowożytnego
Bolące ciało człowieka nowożytnego

Zapraszam na referat pt. „Bolące ciało człowieka nowożytnego„, który wygłoszę podczas konwersatorium Zespołu Historii Kultury Staropolskiej (wtorek, 29 października 2013 r., godz. 16.45-18.15, Instytut Historyczny UW sala 125).

Czy wrażenia zmysłowe mają historię? Jak rozumiano i opisywano ból w XVI-XVIII w.? Jaki wpływ miały na to zmiany naukowych koncepcji funkcjonowania ciała ludzkiego? Dlaczego zwlekano z wprowadzeniem znieczulenia ogólnego aż do połowy XIX w.?