Książki / Books

Rezydencje w średniowieczu i czasach nowożytnych. Zbiór studiów pod redakcją naukową Edwarda Opalińskiego i Tomasza Wiślicza

(Warszawa: Neriton-IH PAN 2001)

Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej. Zbiór studiów pod redakcją naukową Edwarda Opalińskiego i Tomasza Wiślicza

(Warszawa: Neriton-IHPAN 2001)


Recenzje:

Imaginations and Configurations of Polish Society:

 • Laurie Koloski, „Slavic Review”, Vol. 78, 2019, no 2, pp. 551-553, doi:10.1017/slr.2019.127
 • Katarzyna Chmielewska, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung”, Bd. 69, 2020, Nr. 1, pp. 119-120

Upodobanie: Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku:

Obserwacja uczestnicząca w naukach historycznych:

 • Elżbieta Tarkowska, „Kultura i Społeczeństwo”, T. 53, 2009, nr 2, s. 126-128

Katalog małopolskich ksiąg sądowych wiejskich z XV-XVIII w.:

 • Piotr Guzowski, „Studia Źródłoznawcze/Commentationes”, T. 47, 2009, s. 303-304
 • Janusz Łosowski, „Studia Archiwalne”, T. 3, 2010, s. 205-210

Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku:

 • Wojciech Piasek, Podróż w poszukiwaniu tożsamości: kilka refleksji na marginesie lektury książki Tomasza Wiślicza „Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdzesiątych XX wieku”, „Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, T. 11, 2008, s. 153-158

Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku

 • Edmund Kizik, „Kwartalnik Historyczny”, R. 110, 2003, nr 4, s. 156-162
 • Rafał Kuśmierczyk, „Nasza Przeszłość”, T. 99, 2003, s. 459-467
 • Andrzej Wyczański, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” T. 48, 2004, s. 259-261
 • Edmund Kizik, The peasants’ religiousness, „Acta Poloniae Historica”, T. 90, 2004, s. 157-165

Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej:

 • R. Kamiński, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, T. 50, 2002, s. 91-92