My i oni

my-i-oni

Właśnie się ukazał tom pt. My i oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, pod redakcją Wojciecha Kriegseisena.

Spis treści:

Edward Opaliński: Społeczeństwo szlacheckie wobec Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie 1572–1668. Reakcja na spadek efektywności państwa / Anna Kalinowska: „Ja jednak posła wyprawię…” Społeczeństwo szlacheckie a dyplomacja w XVII w. / Edmund Kizik: Inkorporacja Prus do Polski i wojna trzynastoletnia w świetle historiografii pruskiej od drugiej połowy XVI po XVIII w. U źródeł świadomości historycznej w Prusach Królewskich / Bogusław Dybaś: Wasale, baronowie, panowie bracia. Szlachta inflancka, kurlandzka i piltyńska wobec Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w. / Frank E. Sysyn: Obraz Polaków i Polski w ukraińskim dziejopisarstwie początku XVIII w. / Wojciech Kriegseisen: Społeczność ewangelicka wobec państwa w XVI–XVIII w.– ciągłość i zmiana / Andrzej Karpiński: Posłowie mieszczańscy na sejmach Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w. / Tomasz Wiślicz: Chłopi wobec króla i Rzeczypospolitej w XVII–XVIII w./ Maria Cieśla: Żydzi a Rzeczpospolita / Jerzy Dygdała: Szlachta Prus Królewskich wobec kryzysu Rzeczypospolitej w XVIII w. / Richard Butterwick-Pawlikowski: Kościół katolicki a państwo w Rzeczypospolitej za Augusta III i Stanisława Augusta. Zarys problematyki / Dorota Dukwicz: Czy rozbiór był wstrząsem? Problem reakcji społeczeństwa szlacheckiego Rzeczypospolitej na zabór części terytorium oraz utratę suwerenności w okresie pierwszego rozbioru.

Do kupienia w księgarni IH PAN.