Ciało bolące człowieka nowoczesnego

IKP

Kontynuuję temat bólu – tym razem w szerszym ujęciu chronologicznym. Zapraszam na konferencję „Ciało cierpiące”, którą zorganizowało Studenckie Koło Kulturoznawcze przy Instytucie Kultury Polskiej UW i Stowarzyszenie Katedra Kultury. Szczegóły na stronie organizatorów lub Facebooku.