Książki

_____________________________

Zelman Universitas

Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII w.

(Kraków: Universitas 2020)

_____________________________

1532719888

Earning Heavenly Salvation. Peasant Religion in Lesser Poland. Mid-Sixteenth to Eighteenth Centuries

(Berlin: Peter Lang 2020)

_____________________________

LINTF-mini

Love in the Fields. Relationships and marriage in rural Poland in the early modern age: social imagery and personal experience

(Warsaw: Tadeusz Manteuffel Institute of History, Polish Academy of Sciences 2018)

_____________________________

Imaginations-mini

Imaginations and Configurations of Polish Society. From the Middle Ages through the Twentieth Century, herausgegeben von Yvonne Kleinmann, Jürgen Heyde, Dietlind Hüchtker, Dobrochna Kałwa, Joanna Nalewajko-Kulikov, Katrin Steffen, Tomasz Wiślicz

(Göttingen: Wallstein Verlag 2017)

_____________________________

historia-dzis2

Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, pod red. Ewy Domańskiej, Rafała Stobieckego i Tomasza Wiślicza

(Kraków: Universitas 2014)

_____________________________

Upodobanie: Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia

(Wrocław: Chronicon  2012)

Recenzje:

_____________________________

Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej, pod redakcją Andrzeja Karpińskiego, Edwarda Opalińskiego i Tomasza Wiślicza

(Warszawa: DiG 2010)

_____________________________ 

Obserwacja uczestnicząca

Obserwacja uczestnicząca w naukach historycznych. Zbiór studiów pod redakcją Barbary Wagner i Tomasza Wiślicza

(Zabrze: Inforteditions 2008)

Recenzja:

  • Elżbieta Tarkowska, „Kultura i Społeczeństwo”, T. 53, 2009, nr 2, s. 126-128

_____________________________

Katalog ksiąg sądowych wiejskich

Katalog małopolskich ksiąg sądowych wiejskich z XV-XVIII w.

(Warszawa: NDAP 2007)

Recenzja:

  • Piotr Guzowski, „Studia Źródłoznawcze/Commentationes”, T. 47, 2009, s. 303-304

_____________________________ 

Krótkie trwanie

Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku

(Warszawa: I Wydział PAN 2004)

Recenzja:

  • Wojciech Piasek, Podróż w poszukiwaniu tożsamości: kilka refleksji na marginesie lektury książki Tomasza Wiślicza „Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdzesiątych XX wieku”, „Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, T. 11, 2008, s. 153-158

_____________________________ 

Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku

(Warszawa: Neriton – IH PAN 2001)

Recenzje:

_____________________________

Rezydencje w średniowieczu i czasach nowożytnych. Zbiór studiów pod redakcją naukową Edwarda Opalińskiego i Tomasza Wiślicza

 (Warszawa: IH PAN 2001)

_____________________________

Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej. Zbiór studiów pod redakcją naukową Edwarda Opalińskiego i Tomasza Wiślicza

(Warszawa: IH PAN 2000)

Recenzja:

  • R. Kamiński, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, T. 50, 2002, s. 91-92

_____________________________

W przygotowaniu:  Rzeczpospolita bez szlachty. Gromady chłopskie podczas rebelii w starostwie libuskim 1755-1758

Pełna bibliografia