Intersectionality: A Useful Category for the Historical Analysis of Diversities in the Polish-Lithuanian Commonwealth

Intersectionality

Zapraszam na referat pt. Intersectionality: A Useful Category for the Historical Analysis of Diversities in the Polish-Lithuanian Commonwealth, który wygłoszę podczas konferencji Religious and Ethnic Diversity in the Polish-Lithuanian Commonwealth in a Comparative Perspective w warszawskim Niemieckim Instytucie Historycznym. Szczegóły oraz program konferencji można znaleźć tutaj.