Habitus facit hominem

Habitus1

Już jest! Habitus facit hominem. Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej. Red. Ewa Wółkiewicz, Monika Saczyńska, Marcin Pauk, IAiE PAN: Warszawa 2016.

Spis treści: Marcin R. PAUK – Habitus facit hominem – wprowadzenie da problematyki społecznych funkcji ubioru w epoce przednowoczesnej / Anna ADAMSKA – „Czy Pan wie, kto ja jestem?” Kilka uwag o mechanizmach percepcji wzrokowej i skuteczności kodów westymentarnych w późnośredniowiecznej Europie / Grzegorz PAC – Strój władczyni a strój Marii Panny w źródłach ikonograficznych IX-XI wieku. Analogie, interpretacje, nadinterpretacje / Jakub MORAWIEC – Miłość wyrażona strojem w sagach islandzkich / Krzysztof SKWIERCZYŃSKI – Nie szata zdobi eremitę / Ewa WÓŁKIEWICZ – Czerwone birety. Nie-liturgiczny strój biskupów w późnym średniowieczu / Ika MATYJASZKIEWICZ – Szata i Krzyż – kult Volto Santo i płynność płci w późnym średniowieczu / Anna POMIERNY-WĄSIŃSKA – Zbytek i prestiż – kategoria ubioru w ustawodawstwie antyzbytkowym komunalnej Florencji / Urszula SOWINA – Ubiór mieszczanek krakowskich w świetle inwentarzy rzeczy z przełomu średniowiecza i nowożytności / Małgorzata GRUPA – Koronki i wstążki – moda czy prestiż / Maria MOLENDA – Impresy, emblemy, dewizy, znaki – ubiory jako nośniki treści w kulturze dworskiej w średniowieczu i we wczesnej nowożytności / Andrzej KLONDER – Odzieżowe „luksusy” w małych miasteczkach Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego na przełomie XVI i XVII wieku / Natalia KRÓLIKOWSKA-JEDLIŃSKA – Od opisu stroju do krytyki rzeczywistości – Ubiory osmańskie w relacjach europejskich podróżników / Tomasz WIŚLICZ – Ubiór jako kamuflaż, ubiór jako piętno: kilka uwag o plebejskich  praktykach westymentarnych w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku / Dorota ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK – „Ubiory mają być dziecinne” – charakterystyczne elementy ubioru dziecięcego w czasach nowożytnych.

A tak wygląda tylna okładka:

Habitus2