Starość i inne okresy życia

p1245

Ukazał się dwutomowy zbiór studiów pt. Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym) pod redakcją Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej i Andrzeja Szwarca (Warszawa: DiG 2016). W tomie I („Metodologia, demografia, instytucje opieki”) opublikowany został mój artykuł pt. Starość i inne okresy życia w konceptualizacjach historyków epoki przednowoczesnej (zob. Academia).